akcja 11

 

LAST plakat 

akcja 112

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE DANIE Z WIEPRZOWINY, WIEPRZ 24.07. 2021


1. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Nadzieja
2. TERMIN KONKURSU:
24 lipca 2021 (sobota)
3. MIEJSCE KONKURSU:
Sala widowiskowa i tereny rekreacyjne przy boisku LKS Orlik, Ul. Beskidzka 270 w Wieprzu
4. CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest upowszechnienie i kultywowanie przygotowywania dań regionalnych z wieprzowiny jako elementu lokalnej tożsamości, kultury kulinarnej i tradycji. Przez zorganizowanie konkursu stowarzyszenie NADZIEJA chce umożliwić prezentacje najlepszych potraw na szerszym forum. Taką możliwość stwarza konkurs dań z wieprzowiny, którego celem jest prezentacja najlepszych dań powstałych na terenie gminy Wieprz jak i LGD „Dolina Soły”.
5. ADRESACI KONKURSU:
Mieszkańcy gminy Wieprz, LGD „Dorzecze Soły” Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Wieprz i inni gdyż konkurs jest otwarty dla wszystkich.
6. KRYTERIA OCENY POTRAW:
Jury konkursowe złożone jest z 3 szanowanych smakoszy i eksperta kulinarnego Jadwigi Kobielus.
7. OCENA POTRAW:
Jury dokona oceny, biorąc pod uwagę:
- produkty wykorzystane w potrawie. Mięso wieprzowe jest obowiązkowym składnikiem do uczestniczenia w konkursie.
- wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, smakowe, zapachowe, itp.)
- wartości istotne dla lokalnej tożsamości związane z kulturą i tradycją wsi.

8. OBIEKTYWIZM OCENY
Jury nie będzie znało twórców dań w celu obiektywnej oceny potraw. Organizator przydzieli numery każdemu daniu i dopiero po ogłoszeniu werdyktu jury, przekaże informacje o zwycięzcach.
9. NAGRODY:
Dla uczestników - twórców najlepszych dań przewiduje się nagrody w formie talonów 1000, 500 i 300 zł i dyplomy za miejsca w systemie olimpijskim (I,II,III miejsca)
ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ LUB DOSTARCZYĆ NA ADRES STOWARZYSZENIA NADZIEJA DO DNIA 16 LIPCA 2021 WŁĄCZNIE NA ADRES: Stowarzyszenie „NADZIEJA” Wadowicka 4, 34-122 Wieprz
INFORMACJE DODATKOWE:
1) Biuro Organizacyjne Konkursu – informacje
2) Konkurs odbędzie się w dniu 24 lipca 2021 o godz. 16.15 i realizowany będzie w ramach projektu FESTIWAL WIEPRZOWINY.

Promocja projektu: Zaproszenia i plakaty, informacje do mediów i portali podróżniczych, własne strony www jak i lokalnych partnerów; Urzędu gminy w Wieprzu, Koła Gospodyń Wiejskich i Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu, LGD „Dolina Soły” w Rajsku. Organizator posiada niezbędne zaplecze techniczno – organizacyjne oraz zapewni elementy których nie posiada, zgodnie z kosztorysem projektu.