roll2

Wieprz, 21.06.2021 r.
Protokół z przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego – 1/4 etatu w ramach projektu : nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych na terenie Gminy Wieprz Współfinansowanego Ze Środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Umowa o pracę:

STANOWISKO KANDYDACI WYNIKI REKRUTACJI
Pracownik socjalny 2 kandydatów Na stanowisko została wybrana Pani Danuta G. Pani Danuta spełnia wymagania kwalifikacyjne wskazane w ogłoszeniu na aplikowane stanowisko oraz uzyskała wynik pozytywny z rozmowy kwalifikacyjnej.