roll2

Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku na stanowisko informatyka w projekcie:
Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Umowa zlecenie:

STANOWISKO KANDYDACI WYNIKI REKRUTACJI
Informatyk 2 kandydatów Na podstawie rozeznania rynku na stanowisko został wybrany Pan Robert K.