roll2

STOWARZYSZENIE POMOCY BEZROBOTNYCH I ICH RODZINOM ,,NADZIEJA” Z SIEDZIBĄ W WIEPRZU INFORMUJE, ŻE
nie wpłynęła żadna oferta do zapytania ofertowego nr 1241558 na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdu służbowego w Dziennym Domu Seniora w Wieprzu, ul. Podgórze 18, 34 -122 Wieprz w ramach projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz”.