roll2

Protokół z przeprowadzonej II tury rekrutacji na stanowiska: kierownik, terapeuta zajęciowy oraz księgowy w Dziennym Domu Seniora w Wieprzy w ramach projektu Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

W związku z niewpłynięciem żadnej oferty pracy na dane stanowiska nie wyłoniono żadnego kandydata

Umowa o pracę:

STANOWISKO KANDYDACI WYNIKI REKRUTACJI
Kierownik Nie wpłynęła żadna oferta  
Terapeuta zajęciowy Nie wpłynęła żadna oferta  


Umowa zlecenie:

 

Umowa zlecenie:

STANOWISKO KANDYDACI WYNIKI REKRUTACJI
Księgowy 1 kandydat
Na podstawie rozeznania rynku na stanowisko została wybrana Pani Małgorzata K.