roll2

 

STOWARZYSZENIE POMOCY BEZROBOTNYCH I ICH RODZINOM ,,NADZIEJA” Z SIEDZIBĄ W WIEPRZU OGŁASZA

W związku z niespełnieniem wymogów formalnych do zapytania ofertowego nr 1240609 na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdu służbowego w Domu Seniora w Wieprzu, ul. Podgórze 18, 34 -122 Wieprz w ramach projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz” nie wyłoniono żadnej oferty.