roll2

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1241558
na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdu służbowego w Domu Seniora w Wieprzu ul. Podgórze 18, 34 -122 Wieprz w ramach projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz”

 

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241558

 

http://www.nadzieja.wieprz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=182