roll2

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1240609
na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdu służbowego w Domu Seniora w Wieprzu ul. Podgórze 18, 34 -122 Wieprz w ramach projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240609