roll2

 

Protokół z przeprowadzonej rekrutacji na stanowiska: kierownik, kierowca, terapeuta zajęciowy w Dziennym Domu Seniora w Wieprzy w ramach projektu  Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Umowa o pracę:

STANOWISKO KANDYDACI WYNIKI REKRUTACJI
Kierownik Nie wpłynęła żadna oferta
Kierowca 4 kandydatów Spośród złożonych ofert na stanowisko został wybrany Pan Konrad N., który spełnia wymagania kwalifikacyjne: podstawowe i dodatkowe na aplikowane stanowisko.
Terapeuta zajęciowy Nie wpłynęła żadna oferta


Umowa zlecenie:

STANOWISKO KANDYDACI WYNIKI REKRUTACJI
Animator kulturalny 2 kandydatów Na podstawie rozeznania rynku na stanowisko została wybrana Pani Krystyna R.
Psycholog 3 kandydatów Na podstawie rozeznania rynku na stanowisko została wybrana Pani Barbara S.
Sprzątaczka 2 kandydatów Na podstawie rozeznania rynku na stanowisko została wybrana Pani Agata K.
Koordynator Ośrodka Wsparcia 2 kandydatów Na podstawie rozeznania rynku na stanowisko została wybrana Pani Barbara B.
Księgowa 3 kandydatów Na podstawie rozeznania rynku nie wyłoniono żadnego kandydata ze względu na przedstawiony koszt świadczonej usługi.