roll2
 

OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1239098
na świadczenie usług cateringowych – przygotowanie oraz dostarczenie gorących posiłków
dla 15 podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Wieprzu


https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1239098

oraz

OGŁOSZENIE - NABÓR NA RÓŻNE STANOWISKA W PROJEKCIE Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

W związku z realizacją projektu Nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020
Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu ogłasza nabory na wolne stanowiska:
Umowa o pracę:
- kierownik,
- terapeuta zajęciowy,
- kierowca,

Umowy zlecenia:
- animator kulturalny - 2 x 2 godz./tyg.
- psycholog – 2 godz./tyg.
- sprzątaczka – 10 godz./tyg,
- koordynator ośrodka wsparcia,
- księgowa.