15-lecie Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja

Uroczystość otworzyła prezes Stowarzyszenia Barbara Bliźniak , przywitała zebranych oraz podziękowała za przybycie na tę szczególną okazję. Jak to się zaczęło?

Dante Alighieri „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”. Myśl poety i filozofa przyświecała 15 lat temu grupie osób, na czele z Wójtem Gminy Wieprz p. Małgorzatą Chrapek, którym sprawy społeczne i dobro potrzebujących nie było obojętne. Miałam to szczęście i zaszczyt być w grupie założycieli. W minionym okresie Stowarzyszenie pozyskało miliony środków z różnych programów na rzecz mieszkańców gminy.NADZIEJA pracuje obecnie z kilkoma grupami docelowymi. Pierwsza to grupa złożona z osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym lub zawodowym. W przypadku działań społeczno – kulturalnych grupami docelowymi są dzieci i młodzież oraz seniorzy z gminy Wieprz. Stowarzyszenie jest zauważalne zarówno w kraju jak i za granicą; wszyscy pracują jako wolontariusze podkreśliła to p. Wójt w swoim przemówieniu . NADZIEJA aktywnie działa na rzecz poprawy warunków życia lokalnych społeczności w/w płaszczyznach. Stowarzyszenie zostało uhonorowane nagrodą Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" w kategorii Aktywizacja Gospodarcza i Obywatelska w 2017 roku, a cztery lata wcześniej zostało wyróżnione.

Jubileuszowe spotkanie odbyło się w WDK Przybradz 5 listopada 2019 r. członkowie klubu Senior+ z Przybradza przy wsparciu klubów z pozostałych sołectw i Nadziei zorganizowali jubileuszową imprezę. Uczestniczyli w nim członkowie Stowarzyszenia, zaproszeni goście i kluby Senior+ działające w ramach Stowarzyszenia. Były przemówienia, gratulacje, występy artystyczne, prezentacje multimedialne – każdy klub przybliżył swoje działania. Był pyszny poczęstunek , zaś kulminacyjnym punktem był efektowny, z odpalonymi racami wjazd okolicznościowego tortu z logo i nazwą organizacji.

Niech osiągnięte sukcesy będą motywacją do dalszej wytrwałej pracy oraz inspiracją do podejmowania kolejnych inicjatyw i ambitnych wyzwań.

               Barbara Bliźniak

Prezes Stowarzyszenia

Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja”