Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom „Nadzieja”  

ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

Tel.33-8436630

NIP 551-23-87-358

Konto:

ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie

55 8110 1010 2002 0201 4416 0003