KRYSZTAŁY SOLI – OLBRZYMI SUKCES NADZIEJI Z WIEPRZA

 

Kryształy Soli to prestiżowa nagroda marszałka województwa małopolskiego dla najlepszych organizacji z terenu województwa małopolskiego prowadzących działalność pożytku publicznego. Wręczana jest od 8 lat. Nagroda ma charakter honorowy. Jej celem jest promowanie działań małopolskich organizacji pozarządowych i popularyzowanie „dobrych praktyk”. Na terenie Małopolski działa ponad 11 tysięcy takich organizacji. Pośród nich jedna znana już czytelnikom reprezentowała działania i osiągnięcia w Gminie Wieprz.

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom „NADZIEJA” przez wiele lat aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu pieniędzy na realizację wartościowych projektów dla lokalnej społeczności. Odniesione sukcesy organizacji NADZIEJA umożliwiły przejście do półfinału a następnie do finału.Kryształy soli przyznawane są w pięciu kategoriach:

  • Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego
  • Edukacja i nauka
  • Sport, turystyka, rekreacja, ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  • Aktywizacja gospodarcza i obywatelska

 

Wręczenie nagród miało miejsce w Muzeum Manggha w Krakowie z rąk marszałka Małopolski Marka Sowy i Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza. Nagrody odebrało siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Nagrodę Grand Prix którą otrzymała Fundacja im. Brata Alberta z Radwanowic,Ks. Tadeusza Sakowicza –Zaleskiego. Nagroda Internautów także przypadła Fundacji im. Brata Alberta z Radwanowic

W kategoria polityka społeczna, zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, laureatem (po raz trzeci) została Fundacja im. Brata Alberta z Radwanowic
Wyróżnienie otrzymała organizacja pozarządowa z Naszego powiatu: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dać Szansę" w Wadowicach.

Cieszymy się że ich praca, poświęcenie i zaangażowanie zostały docenione w skali województwa. Zasługują na to jak mało kto.

W kategorii ochrona dziedzictwa kulturowego, laureatem została Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute (Żydowskie Muzeum Galicji) w Krakowie.

W kategoria edukacji naukowej wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie.

W kategoria sport, turystyka, rekreacja, ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, wyróżnienie otrzymała Akademia Karate Tradycyjnego z Niepołomic.

W kategorii aktywizacji gospodarczej i obywatelskiej, laureatem została Jurajska Izba Gospodarcza w Zabierzowie awyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom "NADZIEJA" z Wieprza.

Wręczenie Kryształów soli przebiegało w uroczystej atmosferze. Głos zabrał gospodarz Marek Sowa – Marszałek Małopolski który tak podsumował pracę organizacji pozarządowych: "Człowiek to ktoś, kto nosi w sobie coś większego niż on sam" - te słowa Antoine'a de Saint-Exupery'ego świetnie pasują do laureatów i organizacji, które postawiły sobie za cel bezinteresowną pomoc innym, walkę o zachowywanie tradycji i wartości, a także rozwijanie aktywności mieszkańców Małopolski. Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratuluję nagród, ale także dziękuję za determinację i mądre zaangażowanie. Dzięki Wam dobre intencje stają się naszą wspólną rzeczywistością.”

Także Minister Pracy i Polityki Społecznej - Władysław Kosiniak-Kamysz, zabrał głos akcentując znaczenie stowarzyszeń i fundacji w Polsce:„Chylę czoła przed organizacjami pozarządowymi. Chcę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością: nasz kraj nie dałby sobie bez Was rady. Organizacje pozarządowe są nam potrzebne do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa.”

 

Więcej szczegółów dotyczących imprezy na stronie:  http://krakow.naszemiasto.pl

 

Uzupełnieniem Kryształów soli jest nagroda „Amicus Hominum”.Nagroda ta przyznawana jest przez samorząd województwa małopolskiego dla osób prywatnych, „które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka”. W kategorii Polityka Społeczna i prorodzinna za wieloletnie zaangażowanie i sukcesy, nominowana do nagrody została Wójt Gminy Wieprz pani Małgorzata Chrapek.


Głosem chyba wszystkich organizacji pozarządowych był Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski który prosto i pięknie powiedział: My od lat robimy swoje, niezależnie czy dostajemy nagrody, czy też nie…. mamy wspaniałych ludzi. A jeśli w pewnym miejscu powstaje coś dobrego i rozwija się pomyślnie, to jest zauważane przez innych…”

 

Stowarzyszenie NADZIEJA