Akcja lato 2014        

           Spoglądając na zdjęcia z Akcji Lato 2014 w Gierałtowiczkach od razu czuć pozytywną energię, radość i entuzjazm dzieci i młodzieży. Pogoda w tym roku nas nie rozpieszczała, ale pomysły oraz zaangażowanie organizatorów i opiekunów spowodowała, że mimo dużej rozpiętości wieku uczestników nikt się nie nudził. Każde popołudnie z dwóch tygodni Akcji na przełomie lipca i sierpnia wypełnione były ciekawymi zajęciami plastycznymi, sportowymi i kulinarnymi. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z wikliny papierowej – przeprowadzone pod czujnym okiem p. Krystyny Rakoczy, zajęcia profilaktyczne z udziałem Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt zaangażowania młodzieży w wykonanie plakatu z wizją Gierałtowiczek w przyszłości, bagatela za 350 lat ( w tym roku sołectwo to obchodzi 350-lecie), prace były twórcze i kolorowe. Prawie codziennie odbywały się zajęcia nauki piosenek , w ten sposób uczestnicy rozśpiewali się, swoje umiejętności mieli okazję zaprezentować m.in. na ognisku, na które została zaproszona p. Wójt Małgorzata Chrapek i p. Adam Rusinek przewodniczący w/w komisji.

            Młodsza grupa z entuzjazmem wspomina wyjazd do kina w Oświęcimiu na film pod tytułem „Tarzan książę dżungli”. Natomiast starszą grupę nie zraził deszcz oraz słota i wspaniałe chwile spędzili w Zakopanem zwiedzając Muzeum Tatrzańskie, Kaplicę na Krzeptówkach i spacerując po Dolinie Strążyńskiej. Oba wyjazdy odbyły się z grupą dzieci i młodzieży z Nidku.    

            Na zakończenie Akcji Lato zaplanowane było wielkie grillowanie, ale ponieważ pogoda była kiepska było wielkie jedzenie pizzy w kilku wspaniałych smakach. Do dziś po Gierałtowiczkach unosi się zapach wakacyjnych wspomnień…….. Za organizację i opiekę dziękujemy Basi Bliźniak, Maciejowi Nowakowi, Teresie Kukieła, Eli Płotkowiak, Basi Palenica, Bogusi Żabińskiej i Ewie Potoczny.

            Akcja Lato została zorganizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom„Nadzieja”, które składa podziękowania Komisji ds.Profilaktyki i Przeciwdziałania Alokoholizmowi, Zakładom Przemysłu Cukierniczego „SKAWA” w Wadowicach za mnóstwo słodyczy, Pani Józefie Tomczyk za kiełbaski,   LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki” za drobne upominki i wszystkim życzliwym osobom.