„KRYSZTAŁY SOLI” DLA STOWARZYSZENIA „NADZIEJA”

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „NADZIEJA” otrzymało tytuł Laureata Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „KRYSZTAŁY SOLI” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kategorii: AKTYWIZACJA GOSPODARCZA I OBYWATELSKA.

Nagroda została wręczona przezMarszałka Jacka Krupęoraz Przewodniczącą SejmikuWojewództwa Małopolskiego Urszulę Nowogórskąpodczas uroczystej gali w Operze Krakowskiej 13 grudnia2017r. Oceniana była działalność organizacji w latach 2013 – 2016 ,laureaci wyłaniani są w drodze konkursu.

Nagroda Kryształy Soli zostały ustanowiona w 2005 roku, jako nagroda dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności. Tytuł najlepszej organizacji  przyznawany jest w pięciu kategoriach:

  • Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
  • Ochrona Dziedzictwa Kulturowego
  • Edukacja i Nauka
  • Sport, Turystyka, Rekreacja, Ekologia oraz Ochrona Dziedzictwa Przyrodniczego
  • Aktywizacja Gospodarcza i Obywatelska     

Wręczenie tych prestiżowych nagród jest wyrazem uznania samorządowych władz Województwa dla tych wszystkich, którzy poświęcają swój czas dla budowania wspólnego dobra. 13 edycja konkursu odbyła się podczas XX Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych, na tą okoliczność został przygotowany tort i wszyscy nagrodzeni wspólnie zdmuchnęli świeczki i zrobili pamiątkowe zdjęcie.

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu jest najbardziej aktywną organizacją pozarządową na terenie Gminy Wieprz, działa od 2004 roku. Wielokrotnie było „zauważane” w regionie jaki w skali całego kraju i zagranicą. Działania skierowane są na szeroko pojętą reintegracje społeczno – zawodową jak i integracje międzypokoleniową. Stowarzyszenie dotychczas pozyskało kilka milionów złotych na wszechstronne działania mające na celu aktywizację zawodową i społeczno-kulturalną. Większość działań jest pionierska, a ich efekty przerastają wszelkie oczekiwania. Członkowie Stowarzyszenia wykonują swoją pracę jako wolontariusze. NADZIEJA aktywnie działa na rzecz poprawy warunków życia lokalnych społeczności w wielu płaszczyznach.


Barbara Bliźniak

                                                                          Prezes Stowarzyszenia „Nadzieja"

 

K1

K2

K3

K4