Akcja Lato w Gierałtowiczkach 2018 – Wakacyjne wspomnienia…….

Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” po raz kolejny zorganizowało wypoczynek dla dzieci z Gierałtowiczek. Jest to działanie wpisane w kalendarium naszych zajęć. Tym razem w sierpniu, dzieci zdążyły odpocząć od szkoły, od siebie – zatęskniły za sobą.

Działania animacyjne były dostosowane do ich potrzeb, rozwinęły kreatywność i poszerzyły wiedzę tematyczną. Wielkim hitem okazały się warsztaty z robotyki „Paszport do przyszłości” mali inżynierowie konstruowali, budowali programowali i wprawiali w ruch roboty wykorzystując zaawansowany zestaw klocków Lego. Dużo radości i zabawy sprawiły zajęcia plastyczne, szczególnie z sensopolastyki „Kwitnące umysły”. Ta niecodzienna technika plastyczna uczy elastycznego podejścia do szybkich zmian w naszym świecie. Spożywcze barwniki, mąka, woda pogłębiły emocjonalny kontakt z dziećmi - było bardzo kolorowo i zabawnie, aczkolwiek mnóstwo pracy po zajęciach. Była praca grupowa z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, uczestnicy wykonalipiękne plakaty. Nie zabrakło warsztatów kulinarnych, każdy uczestnik przygotował pizzę według własnej koncepcji i deser owocowy.

Pogoda dopisywała, gry i zabawy na świeżym powietrzu, stanowiły świetny przerywnik podczas wszystkich zajęć. Ukoronowaniem był wyjazd do Wadowic. Odwiedziliśmy Państwową Straż Pożarną w Wadowicach , gdzie uczestniczyliśmy w świetnie zorganizowanych warsztatach Bezpieczny domek. Przekazano dzieciom podstawową wiedzę nt zagrożeń pożarowych oraz pokazano prawidłowe zachowanie w sytuacji zagrożenia życia. Były również warsztaty w Muzeum Miejskim „Wspomnienia niebieskiego mundurka”, podczas których dzieci zostały wprowadzone w klimat przedwojennej szkoły zapoznały się z ówczesnym programem, sprawdziły swoje umiejętności w sztuce kaligrafii, wykonywały proste zabawki. Wszyscy obejrzeliśmy multimedialną wystawę pt. „Wadowice. Miasto, w którym wszystko się zaczęło” dzięki, której zapoznaliśmy się z historią miasta
i życiem codziennym w okresie międzywojennym czyli w czasach przypadających na dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły. Była też, wycieczka ciuchcią po Wadowicach szlakiem wspomnień „Z życia Karola Wojtyły”.

Podczas ostatniego spotkania zostały wręczone dzieciom Dyplomy uczestnictwa w Akcji Lato 2018 i dyplomy – podziękowania dla wolontariuszy dzięki, którym było możliwa realizacja w/w działań p. Wójt Małgorzacie Chrapek. p. Adamowi Rusinek z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieprzu; p. Sylwii Grochol , Ewie Potoczny z Wieprza, Małgorzacie Lichańskiej, Marii Stańco i Teresie Kukieła z Gierałtowiczek , p. Małgorzacie Krzak za finansowe rozliczenie p. Marii i Zenonowi Cieślik ze sklepu w Gierałtowicach za ufundowanie niektórych produktów spożywczych i p. Maciejowi Nowak kierownikowi WDK w Gierałtowiczkach.

                                                                                                  

                                                                                                         Organizator: Barbara Bliźniak
                                                 Prezes Stowarzyszenia Bezrobotnym i Ich Rodzinom w Wieprzu

5

6

8