Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej – aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, z rodzin patologicznych

 

 

 

 

 

 

Uczestnikami zajęć CIS w Wieprzu są osoby – zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy znajdują się w trudnej sytuacji zawodowej – pozostają zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach i mają w sobie motywację do pracy.

 

Dla uczestników projektu pracuje zespól specjalistów, który udziela wsparcia w rozwiązywaniu trudności, ale który nie wykonuje za uczestnika wszystkiego. W procesie zmiany uczestnik CIS ma bazować na ich wiedzy i doświadczeniu.

 

Dodatkowe wsparcie w postaci świadczenia integracyjnego, czy też posiłków świadczą o tym, iż CIS chce swoim uczestnikom zapewnić godne warunki w zamian za za poświęcony czas na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 

 

 

 

 

 

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych

 

 

 

 

W ramach zadania zorganizowano:

 

- czas wolny dla dzieci i młodzieży, szczególnie dla tych, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnych warunkach życiowych, m in. ubogich, bezrobotnych, samotnie wychowujących dzieci, niewydolnych wychowawczo

 

- pogadanki problematyczne

 

- konkursy tematyczne np. konkurs kulinarny

 

- warsztaty artystyczne 

 

 

 

 

 

Organizowanie warsztatów tematycznych dla różnych grup społecznych (podróże, modelarstwo, kulinaria, itp.)  

 

 

 

  • Klub Kulinarnego Podróżnika

 

 

 

 

 

 

Mieszkańcy Gminy Wieprz wirtualnie podróżują po całym świecie – od Hawajów na zachodzie, po Japonię na wschodzie i od Alaski na północy aż po Australię na południu. W marzeniach, ale na jawie, wspinają się na największe góry świata Himalaje, zaglądają do wulkanów w Meksyku. Naprawdę jedzą szaszłyki gruzińskie, zupę z ośmiornic, taco i lalalu. Dotykają prawdziwego sari z Indii i szarawarów z Iranu. Słuchają niezwykłych historii i egzotycznej muzyki.

 

 

 

Podczas każdego spotkania uczestnicy mogą obejrzeć bardzo wiele zdjęć wykonanych przez naszych prelegentów, posłuchać niezwykłych historii związanych z ich podróżami oraz spróbować tamtejszej kuchni. Na końcu każdego spotkania można wygrać suweniry, które pochodzą z prezentowanego kraju.

 

 

 

Głównym pomysłem powstania klubu była aktywizacja społeczna i kulturalna lokalnej społeczności. W ramach realizowanego projektu unijnego EQUAL na terenie gminy, wiele osób zainteresowało się III sektorem i działalnością w organizacjach pozarządowych. W wypadku Gminy Wieprz było to Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja” które w swoim statucie także zakładało działania kulturalno – oświatowe pośród lokalnej społeczności. Stowarzyszenie do którego należą wszyscy organizatorzy, udostępnia swoje pomieszczenie, naczynia, rzutnik, komputer a nawet ekspres do kawy na potrzeby klubu.

 

Przy przekazywaniu wiedzy o świecie poprzez pryzmat podróży można sporo nauczyć się. Metody stosowane w klubie wiążą się z techniką „nonformal learning” co oznacza nieformalne metody nauczania. Obecnie dużą część młodzieży jest znudzona czy wręcz uczulona na podręcznikowe metody nauczania. Dzięki atrakcyjnej formie prelekcji, organizatorom udaje się przekazać klubowiczom wiele wiedzy o świecie.

 

Link do strony Klubu Kulinarnego Podróżnika: http://www.kkp.wieprz.eu/?page_id=119


 

 

  • Warsztaty modelarskie

 

 

 

 

 

Dotyczą działań związanych z utworzeniem kółka modelarskiego dla 40 osób - dzieci i młodzieży ze szkól podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Wieprz.

 

Zadanie realizowane było pod kątem:

 

- organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, szczególnie dla tych, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnych warunkach życiowych, niewydolnych wychowawczo. Organizacja czasu wolnego sprzyjać będzie aktywizacji kulturalnej i społecznej uczestników warsztatów.

 

- organizacji pogadanek historycznych dotyczących myśli technicznej oraz historii pod kątem rozwoju broni pancernej

 

- organizacji warsztatów modelarskich. Poznanie tajników warsztatu budowania modeli, replik sprzętu wojskowego, umożliwi uczestnikom nie tylko zapoznanie się z historią, techniką, zagadnieniami aerodynamiki ale także nauczy metodyczności, dokładności oraz cierpliwości.

 

- organizacji konkursu modelarskiego by wytypować najlepszych modelarzy w kategorii szkoła podstawowa i gimnazjum. Najlepsi modelarze jako nagrodę otrzymają modele do sklejania.

 

- organizacji prelekcji na temat historii, rozwoju technologii, wojskowości.

 

- organizacji 2 wycieczek do 18 bielskiego batalionu powietrznodesantowego i 8 bazy lotnictwa transportowego w Balicach

 

 

 

  • Warsztaty kulinarne

 

 

 

 

Poprzez warsztaty kulinarne upowszechniono nawyki zachowania przy stole, umiejętnego nakrywania zastawy stołowej oraz podniesiono kultury przygotowania, podawania i spożywania posiłków

 

 

 

 

 

Organizowanie ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku i młodzieży

 

W ośrodku wsparcia prowadzone są działania o charakterze samopomocowym z akcentem na integrację pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą/dziećmi. Podejmowane są działania, których celem jest międzypokoleniowa wymiana doświadczeń pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą. Uczestnicy projektu uczą się dostępu do Internetu, prasy, rozwijają zainteresowania, aktywnie spędzają wolny czas.

 

Program ma na celu: Inicjatywy rodzinne, wzmocnienie więzi międzypokoleniowej, kształtowanie świata wartości przekazywanie dziedzictwa kulturowego, edukacja regionalna, praca ze wspomnieniami, lokalną historią. Inicjatywy artystyczne umożliwiające konfrontacje spojrzeń i wymianę umiejętności osób w różnym wieku czy edukacyjne, działania wokół nowych technologii itp. Edukacja za pomocą nieformalnych metod nauczania. Zagadnienia z zakresu: globalizacji, tolerancji i kulturoznawstwa.