Jubileusz 10-lecia  Stowarzyszenia Nadzieja

 

10 lat temu kilka osób energicznych i mocno zaangażowanych utworzyło Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja", aby wlać w serca tych , którzy są bez pracy odrobinę nadziei na lepsze jutro w myśl sentencji Dante Alighieri „Nadzieja  przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”.

 

W czwartek 23 października2014r. Stowarzyszenie „Nadzieja” obchodziło swój  10-letni Jubileusz  w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu . W spotkaniu brało udział około 200 osób: wśród zaproszonych gości był Wicewojewoda Małopolski    Andrzej Harężlak, Przewodniczący Rady Gminy Wieprz Mieczysław Żyła, Wójt Gminy Wieprz  Małgorzata Chrapek, Skarbnik Gminy Wieprz Małgorzata Miarka. Pozostali to uczestnicy Ośrodka Wsparcia i członkowie Stowarzyszenia.

Uroczystość prowadziła, z iście konferansjerskim talentem,  Prezes Stowarzyszenia  Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja”  Barbara Bliźniak. Zostały odczytane listy gratulacyjne od Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysz, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego – Małgorzaty Matusiak, którym nadmiar obowiązków służbowych uniemożliwił wzięcie udziału w tym doniosłym wydarzeniu.

Po powitaniu gości głos zabrała pani Wójt Małgorzata Chrapek, która była współzałożycielem świętującej organizacji. Wręczyła ona symboliczne róże  w podziękowaniu za włożoną bezinteresowną pracę i  serce byłym prezesom stowarzyszenia „Nadzieja” pani Urszuli Żuławińskiej, pani Annie Babiarz (Skowron)oraz obecnej pani Prezes Barbarze Bliźniak.

Następnie głos zabrał pan wicewojewoda Andrzej Harężlak, który pogratulował jubilatom pomysłów zaangażowania i determinacji w pozyskiwaniu sporych funduszy na działalność służącą całej społeczności  Gminy Wieprz. Z kolei pan Mieczysław Żyła – Przewodniczący Rady Gminy Wieprz, a przed laty współzałożyciel Stowarzyszenia „Nadzieja” życzył pomyślności i determinacji w dalszej działalności .

Przy kawie, herbacie i pysznych słodkościach, uczestnicy mogli zapoznać się z historia i bieżącą działalnością Stowarzyszenia „Nadzieja”  dzięki multimedialnej prezentacji, którą przedstawiła pani Barbara Bliźniak. Pod patronatem Stowarzyszenia „Nadzieja” działa również Kulinarny Klub Podróżnika, nie zabrakło więc pomysłowej i zabawnej prezentacji geograficzno-statystycznej  pana Seweryna Gałysza – duszy i inicjatora całego przedsięwzięcia. Prezentacja nagrodzona została gromkimi brawami.

Uczestnicy Ośrodka Wsparcia działającego w pięciu sołectwach w ramach jednego z projektów realizowanego przez Stowarzyszenie pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia” przedstawili swoje działania i osiągnięcia i tak Maria Harańczyk oraz ….. prezentację multimedialna wraz z komentarzem z Ośrodka we Frydrychowicach, grupa z Przybradza przedstawiła zabawne skecze,  zaś uczestnicy z Nidku zafascynowali wszystkich swoimi występami artystycznymi: piękne pieśni przeplatane humorystycznymi scenkami, które cała sala przerywała salwami śmiechu i brawami.

               

W doskonałych humorach i miłej atmosferze świętowanie Jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia „Nadzieja”  zakończyło się przy pieczonym prosiaku z kapustą , chrzanem i sałatkami przygotowanymi przez Ośrodek Wsparcia.

 

Oby kolejne dekady w Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „Nadzieja"  były tak bogate i pomyślne jak ten Jubielusz!