Rehabilitacja 2024

Wykonywanie bezpłatnego pakietu świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Wieprz w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom ,,Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu realizowało zadanie publiczne w zakresie ochrony zdrowia na wykonywanie bezpłatnego pakietu świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla osób powyżej 45 roku życia mieszkające na terenie Gminy Wieprz.
W ramach projektu wykonywane były następujące zabiegi:
1. Fizykoterapia (jonoforeza, galwanizacja, ultradźwięki, elektrostymulacja, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy TENS, krioterapia, magnetoterapia, laseroterapia, światłolecznictwo), hydroterapia (kończyn dolnych i górnych)
2. Kinezyterapia (ugul, ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem, ćwiczenia korekcyjne, drabinki, espandery),
3. Rehabilitacja z wykorzystaniem wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości (Kinect, Pablo, Platforma ALFA)
4. Masaże

Uczestnik projektu otrzymał w cyklu terapeutycznym 10 dniowym:
1. jedną poradę rehabilitacyjną (kwalifikację wstępną)
2. rehabilitacje, zabiegi (pomiędzy 3 a 5 zabiegów według zaleceń fizjoterapeuty)
3. drugą poradę rehabilitacyjną (końcowa konsultacja)