Rehabilitacja 2023
Zadanie publiczne w zakresie ochrony zdrowia na wykonywanie bezpłatnego pakietu świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Wieprz w okresie od 01.01.2023r. – 31.07.02-2023r.
Wykonywanie bezpłatnego pakietu świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Wieprz w okresie od 01.08.2023 r. do 31.12.2023r. w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależenieniom’’ 
Razem: 280 000,00 zł
272   osób
Wieprz              180 osób
Frydrychowice   58 osób
Przybradz          10 osób
Gierałtowice       10 osób 
Gierałtowiczki     10 osób
Nidek                    4 osób 
Na dzień 31.12.2023   
 
 
Uczestnik projektu otrzymał w cyklu terapeutycznym 10 dniowym:
jedną poradę rehabilitacyjną (kwalifikację wstępną)
rehabilitacje, zabiegi (pomiędzy 3 a 5 zabiegów według zaleceń fizjoterapeuty)
drugą poradę rehabilitacyjną (końcowa konsultacja)