Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom Nadzieja z siedzibą w Wieprzu wzięło udział     w konkursie Etno Małopolska w dziedzinie kultury w 2024 r. Dotacja ta pozwoli na zakup strojów regionalnych dla 5 Kół Gospodyń Wiejskich tj. 45 kpl. (bluzka + spódnica) i zorganizowanie imprezy okolicznościowej pn. „Dzień Matki. Stroje zostaną wykorzystane podczas organizowanego majowego eventu i innych imprez lokalnych, celebrowania świąt państwowych, kościelnych, udziału w konkursach lokalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

ETNO II 1

ETNO II 2

ETNO II 3