Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym

I Ich Rodzinom „Nadzieja”, z siedzibą      

w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZA ROK 2023

 

Wieprz, 20 czerwca 2023r.

     Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym I Ich Rodzinom „Nadzieja” zgodnie z celami statutowymi podejmowało następujące działania związane m.in. z aktywizacją społeczności lokalnej, aktywizacją osób długotrwale bezrobotnych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, aktywizacją osób starszych poprzez:

 1. W ramach trwałości projektu polegającego na prowadzeniu Dziennego Domu Seniora w Wieprzu w ramach Projektu nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie Gminy Wieprz. W 2023r objęto wsparciem 25 osób częściowo niesamodzielnych, powyżej sześćdziesiątego roku życia, zamieszkujących na terenie Gminy Wieprz, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i wsparcia.

Działalność Dziennego Domu Seniora w Wieprzu polegała na realizacji podstawowych usług z uwzględnieniem stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej oraz indywidualnych potrzeb i możliwości, z poszanowaniem prawa do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Usługi oferowane przez Dzienny Dom Seniora w Wieprzu zawsze dostosowywano do zgłaszanych potrzeb i możliwości podopiecznych zgodnie z opracowanymi i aktualizowanymi przez Zespół Terapeutyczny dla każdego uczestnika Indywidualnymi Planami Działania.

W placówce realizowano zajęcia grupowe m.in.: gimnastyka grupowa, arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, terapia kulinarna, rozrywkowa, i inne według potrzeb zgłaszanych przez grupę docelową.

Przez cały okres realizowano terapie indywidualne prowadzone przez fizjoterapeutę, polegające na zabiegach fizjoterapeutycznych, w tym masaże, fizykoterapia, kinezyterapia, ćwiczenia kognitywne, treningi stabilizacji i równowagi, laseroterapii, krioterapii i inne. Podopieczni otrzymali wsparcie psychologiczne mające na celu pomoc w rozwiązywaniu ich problemów, udzielaniu wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych i nawiązaniu kontaktów z innymi uczestnikami ośrodka, udzielaniu informacji, edukacji i poradnictwie.

W okresie sprawozdawczym seniorom zapewniono dwa posiłki, w tym jeden gorący (śniadanie + obiad), dostarczane przez firmę zewnętrzną, dostęp do kawy, herbaty i innych produktów żywnościowych.

.

           Podopieczni Dziennego Domu Seniora w Wieprzu mieli świadczone usługi w zakresie:

 • opiekuńczo – pielęgnacyjnym: Dzienny Dom Seniora w Wieprzu zapewnił wsparcie opiekunek, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00. Świadczono opiekę poprzez pomoc w rozbieraniu i ubieraniu się osób uczestniczących w zajęciach, wsparcie specjalistów w prowadzeniu zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Zapewniono opiekę higieniczną i niezbędną pielęgnację, pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego (tj. podczas korzystania z toalety, kąpieli, spożywania posiłków, ubierania się czy poruszania). W miarę dobrych warunków pogodowych zapewniano podopiecznym spędzenie czasu na świeżym powietrzu poprzez spacer, dostosowany do możliwości ruchowych uczestników (za pomocą wózka inwalidzkiego, podpórki, kijków czy zachęcenia do powolnego spaceru o własnych siłach). Ponadto dokonywano pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz tętna. Świadczenie usług opiekuńczych zawsze dostosowane było do indywidualnych potrzeb oraz możliwości każdej osoby objętej wsparciem, z poszanowaniem prawa do godności, wolności, intymności oraz poczucia bezpieczeństwa.
 • aktywizująco – usprawniającym: w ramach terapii zajęciowej zrealizowano następujące cele: usprawnianie oraz poprawa sprawności manualnej, rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności, doskonalenie cierpliwości, dokładności, stwarzanie możliwości do samorealizacji, wyzwolenie spontaniczności twórczej, poznanie różnych technik plastycznych, materiałów oraz sposobów łączenia ich, rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych i innych sposobów spędzania wolnego czasu. Wszystkie zajęcia były dostosowane do potrzeb podopiecznych i ich celem było eliminowanie wykluczenia społecznego. W ramach usług aktywizująco-usprawniających: Podopieczni objęci byli w ośrodku rehabilitacją, przez zatrudnionego fizjoterapeutę w formie fizjoterapii indywidualnej oraz gimnastyki grupowej. Brali udział w codziennej gimnastyce grupowej podczas której wykonywali ćwiczenia ogólnousprawniające cały organizm, połączone z treningiem koncentracji, z wykorzystaniem taśm Thera Band, chusty Klanza, beretów, kijków Nordic Walking, małych i dużych piłek, piłek sensorycznych, lasek gimnastycznych, wstążek, szarf, krzeseł, drabinek, ciężarków nóg i rąk, woreczków korekcyjnych, siłowni zewnętrznej, treningi obwodowe stacyjne, spacery, ćwiczenia w parach, ćwiczenia równoważne i sensoryczne, elementy aerobiku i tańca (polonez, zabawy weselne, relaksacja przy muzyce).
 • Usługi wspomagające - polegały na wsparciu psychologicznym, przez zatrudnionego psychologa (umowa zlecenie) – który udzielał wsparcia dla Seniorów w formie rozmów indywidualnych na terenie ośrodka dotyczących m.in.: potrzeby zatroszczenia się o swoje dobre samopoczucia, korzyści z dostrzegania powodów do zadowolenia i unikania tendencji do narzekania, sposobów radzenia sobie ze stresem, jakie niesie codzienność, możliwość poprawy relacji z bliskimi poprzez ulepszanie komunikacji werbalnej i niewerbalne, korzyści z podejmowania szczerej, otwartej rozmowy i gotowości do pokojowego wyrażania swojego zdania z otwartością na słuchanie innych, dążenia do zgody i pojednania, poczucia własnej wartości, poczucia bycia potrzebnym dla innych, potrzeby przekazywania młodemu pokoleniu wartości życiowych.
 • Podopieczni Dziennego Domu Seniora ramach zajęć terapeutycznych, korzystali z różnych form terapii prowadzonych przez terapeutę zajęciowego m.in.

Terapie kulinarną: w ramach, której przygotowano m.in.: rogaliki drożdżowe z marmoladą, ciasto Venus, ciasto bez pieczenia banofee, chrust, sałatkę jarzynową, sok ze świeżych warzyw, owoców, kruche ciasteczka, sałatkę z szynką i inne. Arteterapie: wykonano m.in.: kalendarz na 2023 r, kartki okolicznościowe (walentynkowe, imieninowe, urodzinowe, Wielkanocne, Bożo Nardzeniowe) koszyczki z origami, przestrzenne śnieżynki z kolorowego papieru, bałwany na podstawie kuli styropianowej z wykorzystaniem sznurka jutowego, drzewka walentynkowe na podstawie kuli styropianowej i wiele innych.

Muzykoterapie: wspólnie śpiewano kolędy, piosenki biesiadne, religijne, adwentowe, patriotyczne, piosenki z repertuaru artystów sceny muzycznej. Wspólnie prowadzono Quizy muzyczne pt.: „Jak dobrze znamy kultowe polskie przeboje?”, „Jaka to melodia?”, uzupełniano brakujące teksty piosenek, śpiewano piosenki przy akompaniamencie gitary, organizowano zabawy rytmiczne z wykorzystaniem marakasów, cymbałków i tamburyna;

Terapie rozrywkową: wspólnie grano w: Familiadę, Bingo, Kalambury, Milionerów, 5 sekund, Traf w 10, Tangram, Opowiem Ci historyjkę, memory, chińczyka, warcaby, super pamięć, odgrywano scenki z wybranych kategorii w parach itd.

Trening umysłu: wykonywano ćwiczenia usprawniające pamięć i koncentrację, stymulujące funkcje językowe i inne procesy poznawcze, rozwiązywano krzyżówki, zagadki, anagramy, rozsypanki słowne, grano w państwa miasta;

Filmoterapie: seniorzy wspólnie oglądali filmy po seansie wymieniano się refleksjami na temat obejrzanych filmów;

Biblioterapie: wspólnie czytano ciekawostki na temat różnych państw świata. Podopieczni DDS-u mieli możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnych, filmów dokumentalnych, czytane były ciekawostek o Dniu Babci i Dziadka, Dniu Kobiet, Dniu Mężczyzn, Dniu Matki.

Choreoterapie: łagodne ćwiczenia taneczne w rytmie muzyki;

Terapie reminiscencyjną: w ramach, której wspominano lata młodzieńcze, z wycieczek po Polsce i zagranicznych, minionych wydarzeń w Dziennym Domu Seniora, wspomnienia i doświadczenia z wcześniejszych okresów życia, wspomnienia z czasów PRL, minionych Świąt Bożego Narodzenia, tradycji oraz zwyczaje panujące w domach Seniorów;

Ergoterapie: wspólne porządki na sali głównej, porządkowanie szafek, sprzątanie w okolicy placówki;

TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne): podniesienie kompetencji cyfrowych z wykorzystaniem tabletów poprzez kolorowanki, wykreślanki, warcaby i inne gry online, wyszukiwanie wiadomości, sprawdzanie pogody oraz przepisów kulinarnych, tworzenie prezentacji, wspólne wybieranie zdjęć z zajęć i imprez okolicznościowych.

 • Wyżywienie - seniorom zapewniono w placówce dwa posiłki dzienne, w tym jeden gorący (śniadanie + obiad).

Dzienny Dom Seniora współpracował również z innymi jednostkami:

- spotkanie z Dyrektorem Alpha w Europie Wschodniej i Azji Centralnej Stanisławem Cinalem

- seniorzy odwiedzili, Gminny Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Wieprzu,

- współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Wieprzu.

W ramach współpracy międzypokoleniowej odbywały się regularne spotkania Seniorów z młodzieżą z Zespołów Szkolno – Przedszkolnych naszej Gminy.

Koszt realizacja zadania wyniósł: 480 000,00 zł,

 1. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom z zakresu Organizacji stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz. Sprawozdanie Organizacja stacjonarnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieprz - Akcja Lato 2023r. W Akcji Lato brało udział do 37 dzieci z terenu Gminy Wieprz. Zorganizowano podczas trwania Akcji Lato warsztaty plastyczne, sportowe, kulinarne i       pogadanki edukacyjne oraz 3 wycieczki:

- Zamek Ogrodzieniec – Park Doświadczeń i Rozrywki pod zamkiem uczestniczyło 32 dzieci.

- Jezioro Mucharskie uczestniczyło 28 dzieci.

- Resort Molo w Osiek uczestniczyło 37 dzieci

W Akcji Lato uczestniczyły również dzieci poniżej 7 roku życia, które ze względu na pracę rodziców nie mogły uczestniczyć w wycieczkach. Wszystkie działania członków Stowarzyszenia zostały przeprowadzone w oparciu o umowy o wolontariat.

Całkowity koszt: 16 490,09 zł

W tym:

Kwota dotacji: 4508,00 zł

Wkład własny finansowy: 2112,09 zł

Wkład osobowy i rzeczowy Stowarzyszenia: 9870,00 zł.

 1. W 2023r. została również zorganizowana wyjazdowa „Akcji Lato”. W ramach zadania zorganizowano wycieczkę do województwa opolskiego. Zadanie realizowane było w okresie od 27 do 30 lipca 2023r. i dedykowane było dzieciom i młodzieży z Gminy Wieprz. Projekt polegał na organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, szczególnie dla tych, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, znajdujących się w trudnych warunkach życiowych, niewydolnych wychowawczo. Organizacja czasu wolnego sprzyjała aktywizacji kulturalnej i społecznej uczestników wycieczki. W wycieczce brało udział 20 dzieci i młodzieży, 4 wolontariuszy, kierownik a zarazem pilot i przewodnik wycieczki.
 1. Zadanie publiczne „Zakup elementów strojów dla KGW z terenu Gminy Wieprz” ETNO

Głównym elementem projektu był zakup strojów regionalnych – 40 kompletów ( bluzka + spódnica). Stroje wykonane zostały na zlecenie Stowarzyszenia. 19 grudnia 2023 r. Stowarzyszenie zorganizowało w ramach zadania publicznego „Zakup elementów strojów dla KGW z terenu Gminy Wieprz” event „Magia Świąt Bożego Narodzenia” podczas którego panie z KGW zaprezentowały piękne stroje zakupione ze środków pozyskanych w ramach zadania.

W realizację projektu na zasadzie wolontariatu zaangażowani zostali członkowie Stowarzyszenia.

Suma kosztów realizacji zadania: 20 305,00 zł.

 1. Stowarzyszenie realizowało również zadanie publiczne w zakresie prowadzenia Centrum Integracji Społecznej na terenie Gminy Wieprz w okresie od 1 stycznia 2023r do 31 grudnia 2023r. W ramach zadania Stowarzyszenie „Nadzieja” kontynuowało aktywizacje osób długotrwale bezrobotnych oraz wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. W ramach zadania w Centrum Integracji Społecznej w sumie uczestniczyło 18 osób z którymi podpisane były bądź przedłużone Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego. Cztery osoby zakończyło udział w zajęciach, 2 osoby znalazły zatrudnienie na otwartym rynku pracy, jedna z uczestniczek zrezygnowała z powodów rodzinnych, jedna osoba postanowiła kontynuować edukację. Pozostali uczestnicy kontynuują uczestnictwo w 2024r. Zajęcia odbywały się w branży remontowo – porządkowej. Uczestnicy CIS mieli możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego. Odbyła się również pogadanka na temat uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy hazardu. Wszyscy uczestnicy zajęć w centrum odbywają praktyki zawodowe w Zespołach Szkolno – Przedszkolnych na terenie Gminy Wieprz.

Koszt zadania: 100 000,00zł.

 1. Współorganizacja cyklicznej imprezy, Święta Gminy Wieprz: ŚGW to impreza, którą przygotowują wspólnie Wójt Gminy Wieprz, Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnych i Ich Rodzinom „Nadzieja”, Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu, Koło  Gospodyń Wiejskich z Wieprza, Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Wieprz. Impreza ma charakter muzyczno – taneczny i ma za zadanie ukazać dorobek artystyczny lokalnej społeczności. Podczas imprezy odbyła się część artystyczna podczas której można było obejrzeć występy młodzieży szkolnej. Największą atrakcją wieczoru był występ zespołu KORDIAN. Święto Gminy Wieprz odwiedziło około 2000 osób a w wieczornych godzinach w namiotach i na murawie i parkiecie drewnianym bawili się mieszkańcy Gminy Wieprz i ościennych Gmin.
 2. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom ,,Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu w 2023r. w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależenieniom’’ realizowało zadanie z zakresu rehabilitacji mieszkańców Gminy Wieprz. W ramach zadania wykonana bezpłatny pakietu świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Wieprz w okresie od 01.01.2023r. do 31.07.2023r. Kwota dotacji 150 000,00 zł oraz w okresie od 01.08.2023 r. do 31.12.2023r – kwota dotacji 130 000,00 zł
 1. Warsztaty Kulinarne

W ramach zadania odbyło się 10 spotkań, w których uczestniczyło czterdziestoro dzieci z dwóch szkół w Wieprzu. Dzieci poprzez te zajęcia nabyły umiejętności przygotowania podstawowych posiłków oraz estetykę ich podawania. Dzieci rozwijały umiejętności pracy w grupie podczas przygotowywanych potraw, kanapek czy ciasteczek. Zadanie zostało wykonane dzięki wolontariatowi 8 osób oraz kadrze pedagogicznej – dwie osoby. Dzieci podczas zajęć uczyły się również jak przygotować posiłki aby były kolorowe i zdrowe.

Koszt zadania – 2000,00zł.