19 grudnia 2023 r. Stowarzyszenie zorganizowało w ramach zadania publicznego „Zakup elementów strojów dla KGW z terenu Gminy Wieprz” event „Magia Świąt Bożego Narodzenia” podczas którego panie z KGW zaprezentowały piękne stroje zakupione ze środków pozyskanych w ramach zadania. W imprezie wzięli udział p. Rafał Stuglik Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, p. Karol Matyjasik Kierownik Kancelarii Sejmiku,  p. Mieczysław Żyła Przewodniczący Rady Gminy Wieprz z Radnymi: zastępą p. Leszkiem Gliwią, p. Katarzyna Stawowy, p. Bogusława Hrapkowicz, p. Janusz Górkiewicz, p. Adam Rusinek, p. Małgorzata Chrapek Wójt Gminy Wieprz, p. Marta Mrozik sekretarz Gminy Wieprz, p. Artur Penka Kierownik Referatu, p. Lucyna Matyjasik Prezes Stowarzyszenia KGW wraz z Paniami z Kół i organizatorzy ze Stowarzyszenia. Dziękujemy za przybycie i wspólne kolędowanie.

        

malopolska

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym

Województwa Małopolskiego

 

magia 1

magia 2

magia 3