Sprawozdanie Akcja Lato 2023

W Akcji Lato planowano udział min 20 dzieci. Wskaźnik ten został zrealizowany na podstawie list obecności: udział brało do 37 dzieci z terenu Gminy Wieprz. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane i zakładane rezultaty osiągnięte.
W ramach warsztatów:
- plastycznych, w czasie których rozwinęły własną kreatywność wykonując plakaty pn. „Bezpieczne wakacje”, które były efektem wysłuchanej pogadanki na ten sam temat, zostały przeprowadzone także warsztaty plastyczne podsumowujące Akcję Lato pt. „Piękna nasza Polska cała” – dzieci poprzez warsztaty miały okazję wyrazić swoje wrażenia ze wspólnie spędzonego czasu w placówce i podczas wycieczek.
- sportowych, podczas których organizowane zabawy i rozgrywki w plenerze pozytywnie wpłynęły na rozwój uczestników oraz pozwoliły nawiązać relacje koleżeńskie, wpłynęły na rozwój zdolności koncentracji, wzmocniły chęć współpracy w grupie. Nauka rywalizacji przygotowała dzieci do adaptacji w różnych sytuacjach.
- Akademia Młodego Kucharza uczestnicy rozwinęli nawyki racjonalnego i zdrowego odżywiania, nabyli umiejętność planowania i organizowania swoich działań, rozwinęli swoją kreatywność, samodzielność, sprawność manualną, zapoznali się z zasadami savoir- vivre przy stole. Podczas przeprowadzonych zajęć sami wykonali pizzę według własnych preferencji.
- edukacyjnych: udział w pogadance na temat „Bezpieczne wakacje”, przeprowadzonej przez policjanta, pozwolił dzieciom na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu, szczególnie w okresie wakacji. Efektem było stworzenie plakatów pt. „Bezpieczne wakacje” i omówienie ich.
- zajęcia „Gry planszowe na świeżym powietrzu!”- alternatywa spędzania czasu wolnego rozwijająca logiczne myślenie, koncentrację oraz wyobraźnię. Wprowadzenie uczestników w świat gier planszowych pozwoliło na bezpośredni kontakt z rówieśnikami, stymulowało rozwój w zakresie analizy i syntezy oraz doskonaliło umiejętność czytania ze zrozumieniem.
Poprzez udział w wycieczkach dzieci poszerzyły wiedzę z geografii, historii i fizyki, poznały ciekawe miejsca. Wycieczka na Zamek w Ogrodzieńcu pozwoliła dzieciom zwiedzić z przewodnikiem największy na Szlaku Orlich Gniazd zamek, poznać historię tego obiektu oraz legendy z nim związane. Zabawa w Parku Doświadczeń i Parku Rozrywki zapoznała dzieci z podstawowymi zasadami fizyki. Dzieci przez zabawę zgłębiły podstawowe prawa tej dziedziny nauki. Zorganizowany wyjazd na kręgle do Resortu Molo w Osieku przyniósł uczestnikom dużo zabawy i śmiechu, ale także nauki. Między innymi pozwolił na poprawę koordynacji ruchowej oraz równowagi, a dzieci ćwiczyły umiejętność współpracy oraz rywalizacji fair play. Dzieci miały także możliwość poznać uroki naszego regionu. Spędziły popołudnie nad Jeziorem Mucharskim, uczestniczyły w rejsie katamaranem po zbiorniku wodnym. Podczas tej wycieczki podziwiały uroki Jeziora Mucharskiego, byłą to forma zajęć relaksacyjnych łagodzących stres i sprzyjających relaksacji.
Na podsumowaniu podczas zorganizowanych zajęć dzieci podzieliły się spostrzeżeniami z przeprowadzonej Akcji Lato. Każdy uczestnik otrzymał „Dyplom uczestnictwa”. Informacja o zadaniu publicznym była dostępna na stronie Stowarzyszenia, plakatach na tablicach informacyjnych .
W okresie sprawozdawczym nadzorowano faktury, rachunki, listy obecności itp.