Sprawozdanie Akcja Lato 2022

W Akcji Lato planowano udział min 20 dzieci. Wskaźnik ten został zrealizowany na podstawie list obecności: udział brało do 38 dzieci z terenu Gminy Wieprz. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane i zakładane rezultaty osiągnięte.
W ramach warsztatów:
- Akademia Małego Kucharza uczestnicy zdobyli i poszerzyli wiedzę na temat zdrowego żywienia, kulturalnego zachowania się przy stole. Przygotowywanie pełnowartościowych posiłków przez uczestników „Akcji Lato” przyczyniło się do poszerzenia umiejętności kulinarnych, pozwoliło dzieciom na opanowanie zasad higieny i bezpieczeństwa w kuchni, uczyło dobrych manier, wzmacniało pewność siebie oraz umożliwiało pracę indywidualną i w zespole. Podczas przeprowadzonych zajęć sami wykonali pizzę według własnych preferencji, zapiekanki oraz tortille.
- plastycznych, w czasie których rozwinęły własną kreatywność wykonując plakaty z zakresu pozytywnych negatywnych wpływów gier, wykonywały prace plastyczne z elementami sensoplastyki na świeżym powietrzu (malowanie na sterczu),zostały przeprowadzone zajęcia „Moja mała ojczyzna” podczas których dzieci poznały własne otoczenie, z uwzględnieniem wartości dziedzictwa kulturowego swojego regionu (prace zostały zaprezentowane w formie makiety charakterystycznych miejsc dla Gminy Wieprz).
- sportowych, podczas których organizowane zabawy i rozgrywki w plenerze pozytywnie wpłynęły na nawiązane relacje koleżeńskie oraz na rozwój uczestników. Zajęcia pozwoliły na rozwój zdolności koncentracji wzmocniły chęć współpracy w grupie, pozwoliły zbudować nowe więzi rówieśnicze, nauka rywalizacji i opanowane umiejętności przegrywania przyda się uczestnikom na co dzień.
- edukacyjnych: udział w pogadance na temat „Gry komputerowe – za i przeciw” pozwolił dzieciom na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zarówno zalet jak i wad tej formy spędzania wolnego czasu. Odpowiedni dobór gier do wieku, ograniczony czas spędzany przed nośnikami gier oraz odróżnianie fikcji od rzeczywistości to kwestie na które w szczególności dzieci same zwracały uwagę. Przedstawiono dzieciom negatywne wpływy omawianego zjawiska. Efektem było stworzenie mapy myśli, wykonanie plakatów w w/w temacie.
- zajęcia „Gry planszowe to jest to!”- alternatywa spędzania czasu wolnego dla telewizji, komputera i telefonu rozwijały logiczne myślenie, koncentrację oraz wyobraźnię. Wprowadzenie uczestników w świat gier planszowych pozwoliło na bezpośredni kontakt z rówieśnikami, stymulowało rozwój w zakresie analizy i syntezy oraz doskonaliło umiejętność czytania ze zrozumieniem.
Poprzez udział w wycieczkach dzieci poszerzyły wiedzę z geografii, kultury, historii kynologii, poznały ciekawe miejsca regionu. Spacer po Lanckoronie zorganizowany w formie gry terenowej był doskonałą lekcją historii dla wszystkich uczestników. Zaplanowane warsztaty artystyczne w „Zagrodzie ławeczka” – malowanie aniołów na desce pozwoliły na rozwijanie zdolności artystycznych, rozwijanie wyobraźni. Oprócz warsztatów z malowania dzieci mogły spędzić czas w kącikach zainteresowań: majsterkować, bawić się w ogrodzie, skosztować jabłek z drzewa, spędzić czas z rówieśnikami grając w gry planszowe, odpoczywając na hamakach.
Zorganizowany event „Lekcja na 4 łapy” w szkole PsieEgo przybliżył dzieciom dział kynologii. Zostały przeprowadzone zajęcia z szkolenia psów. Podczas zajęć dzieci uczyły się odpowiedzialności, zapoznano uczestników z zawodami związanymi z psami które w przyszłości mogą być wykonywane przez nich, zostały uświadomione o skutkach używania metod awersyjnych (kolczatka, dławik, elektryk), Dzieci miło spędziły czas z rówieśnikami przy zorganizowanym ognisku.
Na podsumowaniu podczas zorganizowanych zajęć dzieci podzieliły się spostrzeżeniami z przeprowadzonej Akcji Lato. Każdy uczestnik otrzymał „Dyplom uczestnictwa” i gadżety pamiątkowe. Informacja o zadaniu publicznym była dostępna na stronie Stowarzyszenia, plakatach na tablicach informacyjnych .
W okresie sprawozdawczym nadzorowano faktury, rachunki, listy obecności itp.