Uwaga!


Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców gminy Wieprz!

Koniec naboru wniosków!


Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom ”Nadzieja”
z siedzibą w Wieprzu realizujące zadanie publiczne
w zakresie ochrony zdrowia na wykonanie bezpłatnego
pakietu świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej
informuje o zakończeniu naboru wniosków
z powodu wyczerpania miejsc.