Uwaga!  Nabór ! !

Rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców gminy Wieprz

W związku z realizacją zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom ,,Nadzieja” z siedzibą w Wieprzu w zakresie ochrony zdrowia na wykonywanie bezpłatnego pakietu świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, który będzie świadczony w siedzibie Dziennego Domu Seniora w Wieprzu tj. ul. Podgórze 18, 34-122 Wieprz od dnia 01.01.2023r. r. do 31.07.2023r. od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach od 15.00 do 19.00
zaprasza
osoby powyżej 45 roku życia mieszkające na terenie Gminy Wieprz
do wzięcia udziału w rekrutacji.


Do skorzystania z bezpłatnych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej uprawniona będzie osoba, która złoży:
• wniosek,
• skierowanie – zaświadczenie lekarskie od lekarza
Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w sposób ciągły od 02.01.2023r. w godz. od 8.00 do 14.00 w siedzibie Dziennego Domu Seniora w Wieprzu, przy ulicy Podgórze 18, 34-122 Wieprz do wyczerpania liczby miejsc w projekcie. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 509-597-149

W ramach projektu wykonywane będą następujące zabiegi:
1. Fizykoterapia (jonoforeza, galwanizacja, ultradźwięki, elektrostymulacja, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy TENS, krioterapia, magnetoterapia, laseroterapia, światłolecznictwo), hydroterapia (kończyn dolnych i górnych)
2. Kinezyterapia (ugul, ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem, ćwiczenia korekcyjne, drabinki, espandery),
3. Rehabilitacja z wykorzystaniem wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości (Kinect, Pablo, Platforma ALFA)
4. Masaże

Uczestnik projektu otrzymuje w cyklu terapeutycznym 10 dniowym:
1. jedną poradę rehabilitacyjną (kwalifikację wstępną)
2. rehabilitacje, zabiegi (pomiędzy 3 a 5 zabiegów według zaleceń fizjoterapeuty)
3. drugą poradę rehabilitacyjną (końcowa konsultacja)

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania w siedzibie Dziennego Domu Seniora w Wieprzu tj. Podgórze 18, 34-122 Wieprz i na stronie internetowej :

https://ddow.pl/wp-content/uploads/2023/01/Regulamin-rekrutacji-1.docx