roll2

Protokół z przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko Pracownika socjalnego – 1/4 etatu w ramach projektu : nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych na terenie Gminy Wieprz Współfinansowanego Ze Środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Umowa o pracę:
STANOWISKO     Pracownik socjalny
KANDYDACI    1 kandydat
WYNIKI REKRUTACJI

Na stanowisko została wybrana Pani Ewa B. Pani Ewa spełnia wymagania kwalifikacyjne wskazane w ogłoszeniu na aplikowane stanowisko oraz uzyskała wynik pozytywny z rozmowy kwalifikacyjnej.