roll2022sm

Nasze Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom "Nadzieja"
w Wieprzu realizuje zadanie publiczne pod tytułem :

„ FESTIWAL WIEPRZOWINY ”

Całkowity koszt zadania publicznego wyniesie łącznie 37 432,00 złote.

Celem festiwalu będzie zaprezentowanie istniejących małych producentów
żywności z terenu gminy Wieprz, którzy w przeciwieństwie do wielkich firm,
produkują tradycyjną żywność w oparciu o przepisy przodków. W ich składzie
nie ma polepszaczy smaków, konserwantów – jest za to zapach jakości oraz smak
najwyższej jakości. Bazując na zachowaniu tego dziedzictwa lokalnego
i promowaniu gminy Wieprz, planowane jest stworzenie imprezy tradycyjno
– kulinarnej w dniu 30.07.2022. „FESTIWAL WIEPRZOWINY”
(miejsce: obiekt sportowy w Wieprzu, ul. Beskidzka 270) ma ukazać prawdziwe
smaki polskiej wsi w oparciu o lokalną tradycyjną żywność i związane z nią produkty.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
w ramach " Mecenatu Małopolski - edycja I ”.