UG 1Gmina Wieprz została laureatem w plebiscycie pn. „Fundusze Europejskie są w Małopolsce” na najlepszy lokalny projekt w powiecie realizowany za pomocą środków unijnych. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom Nadzieja realizuje projekt nr: RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz. Zostaliśmy wyłonieni w internetowym głosowaniu. Statuetka została wręczona p. Wójt Małgorzacie Chrapek przez Wicemarszałaka Województwa Małopolskiego p. Łukasza Smółkę w trakcie gali „Fundusze z Kulturą” w Operze w Krakowie, w pięknej oprawie muzycznej w wykonaniu symfonicznym. Dla nas wielka radość, ta prestiżowa nagroda jest dowodem na to, że nie ma ograniczeń ze względu na miejsce zamieszkania. Osiągnęliśmy wielki sukces.

UG 2

UG 3