roll2

Wieprz, 30.12.2021 r.

Protokół z przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko Kierownik – ¼ etatu
w ramach projektu : nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych na terenie Gminy Wieprz Współfinansowanego Ze Środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020


Umowa o pracę:
STANOWISKO  -  Kierownik
KANDYDACI  -  Nie wpłynęła żadna oferta

https://ddow.pl/wp-content/uploads/2022/01/protok%C3%B3%C5%82-z-naboru-12.2021-kierownik.pdf