roll2

Protokół z przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko kierowcy – 1 etat
w ramach projektu : nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych na terenie Gminy Wieprz Współfinansowanego Ze Środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

UMOWA O PRACĘ:
STANOWISKO - Kierowca
KANDYDACI - 5 kandydatów
WYNIKI REKRUTACJI - Na stanowisko został wybrany Pan Leszek Ś. Pan Leszek spełnia wymagania kwalifikacyjne wskazane w ogłoszeniu na aplikowane stanowisko oraz uzyskał wynik pozytywny z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

https://ddow.pl/wp-content/uploads/2022/01/protok%C3%B3%C5%82-z-naboru-2021-kierowca.pdf