roll2
STOWARZYSZENIE POMOCY BEZROBOTNYCH I ICH RODZINOM ,,NADZIEJA” Z SIEDZIBĄ W WIEPRZU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA:

- OPIEKUN/OPIEKUNKA – 1/4 ETATU

- KIEROWNIK – 1/4 ETAT

w ramach realizacji nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji osób niesamodzielnych na terenie gminy Wieprz współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014 – 2020

https://ddow.pl/wp-content/uploads/2021/12/nab%C3%B3r-12.2021-opiekun.docx

https://ddow.pl/wp-content/uploads/2021/12/nab%C3%B3r-kierownik-12.2021.docx