roll2

Protokół z przeprowadzonej rekrutacji na stanowiska:

Terapeuty zajęciowego – 1/4 etatu

https://ddow.pl/wp-content/uploads/2021/12/protok%C3%B3%C5%82-z-naboru-2021-terapeuta-zaj%C4%99ciowy-10.2021.docx

Pracownik socjalny - 1/4 etatu


https://ddow.pl/wp-content/uploads/2021/12/protok%C3%B3%C5%82-z-naboru-pracownik-socjalny-11.2021.pdf

w ramach projektu : nr RPMP.09.02.03-12-0469/19 pn. Utworzenie Dziennego Domu Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych na terenie Gminy Wieprz Współfinansowanego Ze Środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020